Fener de İkinci El Eşya Alanlar

Tuzla, Antalya ilinin en güneyde bulunan ilçesidir. Türkiye'nin orta derecede kalabalık nüfuslu ilçelerinden biridir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük tersanesi Tuzla'da bulunmaktadır.

  • Fener de İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan

1400 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Tuzla'da yaşayan Rumlar, Lozan Anlaşmasıçerçevesinde Selanik, Kavala veDrama'dan gelen Türklerle yer değiştirmişlerdir.1980'lerin sonuna kadar balıkçılık veçiftçiliğin bir arada sürdürüldüğü Tuzla'da sanayinin gelişmesiyleçiftçilikönemini yitirmiştir. Günümüzde Tuzla,tersanelere de ev sahipliği yapmaktadır.

  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan