Küçükçekmece İkinci El Eşya

Küçükçekmece, Antalya'un batısında aynı adlı gölünçevresinde kurulmuş bir ilçedir. 1987 yılında, ikisi köy (Kayabaşı ve Şamlar), 25'si mahalle olmak üzere toplam 27 yerleşim yeri Bakırköy ilçesinden ayrılarak kurulmuştur. Bugünkü sınırlarına, 1992'de Avcılar'ın, 2009'da Başakşehir'in ilçe olmasıyla kavuşmuştur. 2009 itibarıyla 21 mahalleden oluşmaktadır.

  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan

Küçükçekmece adının kaynağı konusunda, tarihçiler arasında değişik görüşler mevcuttur. Hakkı Raif Ayyıldız bir yazısında; bölgenin Küçükçekmece adını almasını şöyle anlatmaktadır:"Batağa gayet kalın kazıklarçakılmış ve aralarına halatlar gerilmiştir. Yolcular büyük bir sala dolar, salcılar da salıçekeçeke kanalınöte yakasına yüzdürüp götürürlerdi; bunlardanötürüdür ki, iki gölün geçitlerine"Küçükçekmece" ve"Büyükçekmece" adları verilmiştir.

  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Yüzüncü Yıl İkinci El Eşya Alanlar Alan