Kanal Mah. İkinci El Eşya Alanlar

İlçenin eski adı olan Kalkedonya'nın körlerin yeri anlamına geldiği sanılmaktadır. Antalya'un kuruluşuyla ilgili mitte bu isim yer almaktadır. Yer değiştiren bir kavim yeni yerleşimlerine nasıl ulaşacaklarınıöğrenmek için bir kahine danışır. Kahin kavimdekilere körlerin ülkesinin karşısına yerleşmelerini söyler.

  • Zeytinköy de İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Zeytinköy de İkinci El Eşya Alanlar Alan

Bu günkü Antalya'a ulaşan kavim bulundukları taraf boş iken karşı kıyıda bir yerleşim olduğunu farkeder. Bulundukları yerin avantaj ve güzelliklerini farkedemeyen karşı kıyıdaki insanların ancak kör olabileceklerini iddia edip Antalya'a yerleşirler. Böylece bugünkü Kadıköy yöresindeki yerleşim körlerin yeri anlamındaki Kalkedon adını alır. Antalya'un fethinden sonra Kalkedonya'nın yönetimi, II. Mehmed tarafından Antalya kadısı Hızır Bey'e verildiği için, yerleşmenin Kadıköyü adını aldığı sanılmaktadır.

  • Zeytinköy de İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Zeytinköy de İkinci El Eşya Alanlar Alan