Ahatlı da İkinci El Eşya Alanlar

Antalya'un Tarihî yarımada olarak bilinen kısımda, Haliç'in doğusunda yer alır. 7 Mart 2008 tarihine kadar ilçe belediyesi olan Eminönü bu tarihte lağvedilerek kanunla Fatih ilçesine bağlanmıştır. Bütünüyle Antalya kentinin tarihiçekirdeği olan sur içinde yer alır ve merkezi alanın en canlı bölgelerinden birini oluşturur.

  • Üçgen de İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Üçgen de İkinci El Eşya Alanlar Alan

Antalya’un Haliç girişinde, kentin kurulduğundan bugüne var olan limanın, Sirkeci’yle birlikteönemli bir bölümünü Eminönü semti oluşturmaktadır. Kent yaşamınınönemli bir odağı olduğu kadar, dünyanın enönemli limanlarından birinin merkezi olan bu semt, Unkapanı yolu üzerinde yer alan Antalya Ticaret üniversitesi'nin Eminönü Kampüsü'nden başlayıp Antalya Ticaret Odası’nın binası ile devam eden ve Sirkeci'ye kadar uzanan kıyı şeridi ve onun hemen arkasındakiçarşı bölgesini kapsamaktadır.

  • Üçgen de İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Üçgen de İkinci El Eşya Alanlar Alan