Kültür de İkinci El Eşya Alanlar

1865 yılında, Tanzimat sonrası yapılan vilayet düzenlemelerinde Meclis-i İdare-i Liva-yı Zabtiyye'ye bağlanan ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılmıştır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek Antalya'a bağlanmıştır.

  • Güvenlik te İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Güvenlik te İkinci El Eşya Alanlar Alan

Fatih Sultan Mehmet'in"bu şehri Allah'a emanet ettim" dediğiÇatalca, stratejik yöndençokönemli bir ilçedir. İlçenin Karadeniz kıyısında kuzey kesiminde Yıldız Dağları'nın devamı olan ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların güneyinde verimli ovalar başlar. Antalya'un içme suyu ilçe sınırları içindeki Durusu Gölü ve Büyükçekmece baraj gölünden sağlanır. Yıldız Deresi başta olmak üzere Durusu Gölü'ne su taşıyan birçok irili ufaklı dere vardır.

  • Güvenlik te İkinci El Eşya Alanlar Alan
  • Güvenlik te İkinci El Eşya Alanlar Alan