Güllük te İkinci El Eşya Alanlar Spotçular

Arnavutköy'ün yerleşim yeri olarak kurulduğu tarihi saptamak güç, ancak arşivlerdençıkan haritalardan bölgenin 1850'li ve 1890'lı yıllarda dahi (Arnaout Kevi) Arnavutköy ismiyle anıldığı, haritalarda da bu isimle yer aldığı bilinmektedir.

  • Güllük te İkinci El Eşya Alanlar Spotçular Alan
  • Güllük te İkinci El Eşya Alanlar Spotçular Alan

1923 Lozan Anlaşması çerçevesinde; Yunanistanve Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşayan halkların değişimi“mübadele” protokolünün imza altına alınmasıyla birlikte karşılıklı göçler başlamıştır. Halkların karşılıklı değişiminiöngören Protokol gereği bu bölgede yaşayan Rum Köylüler Yunanistan’a, Yunanistan Drama (il) bölgesinde yaşayan Türkler ise bu bölgeye yerleştirilmişlerdir.

  • Güllük te İkinci El Eşya Alanlar Spotçular Alan
  • Güllük te İkinci El Eşya Alanlar Spotçular Alan